Organizator promocji "Nowy Dobry Start" 
Spółka Card Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-112) przy ul. Bagno 2 lok. 71, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000862201, NIP: 5252837711, REGON: 387154849, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł

Gorąco zachęca do zapoznania się z regulaminem promocji.


© 2022 Card Service Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Created with Mobirise ‌

Free HTML Site Generator